มกราคม 17, 2009

เอกลักษณ์

Posted in ปรัชญา ที่ 8:57 am โดย abdunng

คำว่าเอกลักษณ์ตามราชบัณฑิตยสถานนั้น หมายความว่าลักษณที่เหมือนกันหรือร่วมกัน ไม่ค่อยจะตรงกับความหมายในใจของผมนัก ไม่สิความหมายที่ผมรู้จักโดยประสบการณ์ดูจะไม่เหมือนกับความหมายจริงๆที่ได้กำหนดไว้ซักเท่าไหร่

เอกลักษณ์ตรงกับคำว่า Identityในภาษาอังกฤษ ซึ่งก็มีความหมายอีกว่า บุกคลิกลักษณะ

ซึ่งในความหมายนี้ตรงกับความหมายที่ผมคิดเอาไว้ในใจของผม

แล้วเอกลักษณ์นี่มันคืออะไรละ -สำหรับผมเอกลักษณ์คือสิ่งที่แสดงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆออกมาโดย ไม่จำเป็นต้องบรรยายออกมาเป็นคำพูดก็ได้ หรือจะบรรยายออกมาก็ได้ โดยตัวมันเองแล้วเอกลักษณ์คือการแสดงออกมาโดยความไม่ตั้งใจ ความเคยชิน หรือจิตใต้สำนึก

เราสามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ได้หรือเปล่า?

ได้ เป็นคำตอบที่ผมบอกกับตัวเอง แต่ในความพยายามในการสร้างเอกลักษณ์แล้ว เราต้องพยายามทำยังไง

หลายๆคนที่พยายาม และสำเร็จในการสร้างเอกลักษณ์โดยที่ตัวเองรู้ตัวนั้นมักจะนำเอกลักษณ์บางส่วนของคน อื่นๆมาผสมรวมกัน จนออกมาเป็นของเราเอง ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ก็ตาม แต่จริงๆแล้วเอกลักษณ์ที่มีมาแต่เดิมเอกลักษณ์ของเราก็อาศัยการลอกเลียนแบบจากคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่หรือ เราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะมันคือสภาพแวดล้อมที่เราโตขึ้นมา

เอกลักษณ์ และนิสัยของเรานั้นสามารถบอกได้ว่าคนรอบตัวเรา และการแสดงออกของคนรอบตัว ต่อเรานั้นเป็นเช่นไร

แล้วคุณมีเอกลักษณ์ที่พึงพอใจรึเล่า ผมรู้ว่าผมผมนะพอใจ

โฆษณา