ตุลาคม 11, 2009

มนุษย์

Posted in แคนโต้ tagged , , , , ที่ 9:37 pm โดย pakornkrit

เพียงเศษผง

หากมองจาก

ห้วงอวกาศ

—–

เพียงสัตว์ป่า

หากมองจาก

สันดานดิบ

—–

เพียงก้อนเนื้อเดินได้

หากมองจาก

การใช้ชีวิต