สิงหาคม 7, 2008

คว้า

Posted in บทกวี tagged , , , , ที่ 10:07 pm โดย pakornkrit

I went to the wood because I wanted to live deep and suck out all the narrow of life!

To put to rout all that was not life.

And not, when I came to die, discover that I had no lived.

from Dead Poets Society (1989)

————————————————-

พงป่าที่ข้าเพียรแผ้วถาง

มิใช่เพื่อความมั่งคั่งในสินทรัพย์เงินทอง

หรือเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงลือลั่นใดๆ

แต่ข้าเฝ้าแผ้วถาง เพื่อค้นหา และซืมลึกลงถึงแก่นแท้แห่งชีวิต

เพื่อการนั้นแล้ว ข้าจำต้องขจัดสิ้นสิ่งที่มิใช่แก่นแท้แห่งชีวิตตัวข้าให้หมดไป

และเมื่อใดที่กาลล่วงเลยผ่าน ถึงวันที่ร่างกายตัวข้าต้องดับสิ้นลง

ข้าจักไม่โศกเศร้าเสียใจ ถึงชีวิตที่ข้ามิเคยได้มีโอกาสใช้มันเลย

โฆษณา